TỰ HÀO ĐÓNG GÓP VÀO
CÂU CHUYỆN TĂNG TRƯỞNG
CỦA VIỆT NAM

Sunny World Group là tập đoàn tư nhân hàng đầu của Việt Nam về đầu tư & phát triển,
với trụ sở chính được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sunny World Group luôn đề cao và áp dụng các giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động và quá trình ra quyết định:​

Lãnh đạo có tầm nhìn

Sáng tạo

Trách nhiệm

Cam kết

HỆ SINH THÁI

Bước vào chương mới trong tiến trình phát triển, Sunny World đã chuyển đổi sang mô hình hệ sinh thái doanh nghiệp với năng lực toàn diện về xúc tiến đầu tư, đầu tư đến triển khai xây dựng, quản lý và vận hành dự án.

TIN TỨC

LỄ KHỞI CÔNG KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ I

Ngày 30.08.2022, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ (viết tắt là IPICO) đã tổ chức Lễ khởi công Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ I. Đây là một trong những khu công nghiệp (KCN) thông minh và thân thiện với môi trường đầu tiên tại Bình Thuận nói riêng và vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

TIN TỨC

LỄ KHỞI CÔNG KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ I

Ngày 30.08.2022, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ (viết tắt là IPICO) đã tổ chức Lễ khởi công Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ I. Đây là một trong những khu công nghiệp (KCN) thông minh và thân thiện với môi trường đầu tiên tại Bình Thuận nói riêng và vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.