VỀ CHÚNG TÔI

Câu chuyện về Sunny World bắt đầu từ năm 2009, Sunny World chính thức được thành lập với mục tiêu nuôi dưỡng và tạo lập các quan hệ đối tác chiến lược để góp phần hỗ trợ sự phát triển của đất nước.

Sở hữu nền tảng kinh nghiệm vững chắc và kế thừa những tinh hoa trong hơn một thập kỷ phát triển, Sunny World đã và đang viết tiếp một chương mới trong tiến trình phát triển của mình bằng việc chuyển đổi sang mô hình hệ sinh thái doanh nghiệp với năng lực toàn diện về xúc tiến đầu tư, đầu tư đến triển khai xây dựng, quản lý và vận hành dự án.

CÁC CỘT MỐC

2009
  • Sau 2 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới (WTO), Sunny World chính thức được thành lập, tập trung vào xúc tiến đầu tư và xây dựng mối quan hệ với các đối tác nhằm hướng tới sự tăng trưởng bền vững.
1
2010-2020
  • Sunny World bước vào chương đầu tiên của tiến trình phát triển và tập trung chủ yếu vào xúc tiến đầu tư.

  • Xây dựng mạng lưới đối tác toàn cầu, đồng thời thu hút và kết nối các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
2
2021 - Đến nay
  • Sunny World chuyển đổi mô hình sang hệ sinh thái doanh nghiệp mà trong đó, mỗi công ty đều sở hữu năng lực phát triển mạnh mẽ.

  • Đồng thời, chúng tôi cũng tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược
3

TẦM NHÌN

Trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn là tạo ra các sản phẩm hướng tới cộng đồng, có chất lượng vượt trội, và sở hữu các mối quan hệ đối tác chiến lược được vun xới trên nền tảng sự tôn trọng.

SỨ MỆNH

Tập trung hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn để đạt được những thành tựu vượt trội cho khách hàng, đối tác & cộng đồng thông qua các cam kết về tính Bền vững, Chất lượng, Sáng tạo và Tăng trưởng, Sunny World Group ưu tiên:

  • Cung cấp các giải pháp toàn diện​
  • Vun xới quan hệ lâu dài với các đối tác​
  • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế​
  • Kiến tạo một cộng đồng bền vững​

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sunny World Group luôn đề cao và áp dụng các giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động và quá trình ra quyết định:​

Lãnh đạo có tầm nhìn

Sáng tạo

Trách nhiệm

Cam kết